Bezpieczeństwo

Jak zabezpieczamy
nasze rozwiązania

Aplikacja HTML 5

Aplikacja HTML 5
 • Szyfrowanie danych HTTPS
 • Własny protokół komunikacyjny
 • Brak logiki biznesowej zaszytej w aplikacji
Zabezpieczenia

Mechanizmy zabezpieczeń infrastruktury chmurowej
 • Uwierzytelnianie HTML: CAS (z opcją uwierzytelniania dwu-składnikowego)
 • Uwierzytelnianie web-services w oparciu o tokeny OAuth
 • Uwierzytelnianie w oparciu o Active Directory
Moduly serwerowe

Moduły serwerowe Platformy WEB
 • Farma serwerów IIS
 • Load-balancing
 • Skalowalność rozwiązania
baza danych

Baza danych
 • Wykorzystanie mechanizmów MSSQL 2016+ dedykowanych do separacji danych różnych Klientów
 • Baza w architekturze wysokiej dostępności
 • Cykliczny backup bazy danych
mechanizmy bezpieczenstwa

Audyt

Rozwiązanie przeszło pod koniec 2020 zewnętrzny
audyt potwierdzający wysoki poziom bezpieczeństwa
(dostępne certyfikaty)

Wysoka dostępność rozwiązania

Architektura całego rozwiązania w wysokiej
dostępności - brak pojedynczego punktu awarii

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

phone-call

Zadzwoń i umów się na prezentację

edit

Wypełnij formularz, odezwiemy się do Ciebie