Udostępnij pracownikom kompleksowe dane HR

Moje nieobecności

Dzięki tej funkcjonalności Portal HR pozwala pracownikowi na sprawdzenie kalendarza swoich dotychczasowych nieobecności, zarządzanie nimi oraz planowanie urlopów.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Moje wynagrodzenia

Pracownik w aplikacji może samodzielnie sprawdzić takie dane jak

 • umowa i warunki zatrudnienia,
 • ostatnie wynagrodzenia wraz ze szczegółami,
 • szczegółowych warunków zatrudnienia wraz z benefitami
 • historię wynagrodzeń
 • umowy bezosobowych (umowy cywilnoprawne).

A to wszystko bez konieczności wizyty w dziale HR i oczekiwania na odpowiedź. Dzięki temu zarówno HR, jak i pracownicy zyskują czas na realizację pozostałych zadań, które wpływają na wyniki firmy.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Moje benefity

Czy Twój pracownik wie jak wygląda siatka benefitów w firmie i jakim stopniu są one uzupełnieniem wynagrodzenia zasadniczego? Dzięki naszemu rozwiązaniu, które jest częścią systemu kadrowo – płacowego, pracownik nie tylko widzi jakie benefity posiada, ale wie również jaką część jego wynagrodzenia stanowią. Pakiet wynagrodzenia zależny jest od zdefiniowanych przez firmę elementów i może zawierać m.in. informację o:

 • wynagrodzenie zasadnicze
 • premie
 • samochód służbowy
 • opieka zdrowotna
 • karta sportowa
 • dofinansowanie nauki

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Moje dane

Moje dane to funkcjonalność, która pozwala pracownikowi na samodzielne sprawdzenie wszystkich danych, które na jego temat przechowywane są w systemie ERP oraz automatyczne zgłoszenie poprawek/zmian danych. Dzięki temu, że cały proces odbywa się automatycznie przy użyciu narzędzia do samoobsług pracowników, zarówno dział HR, jak i sam pracownik oszczędza czas potrzebny na obsłużenie jego zgłoszenia.

W ramach tej funkcjonalności dostępnej w portalu pracownik otrzymuje informacje o:

 • swoich podstawowych danych osobowych, kontaktowych i adresowych
 • podstawowych danych z ostatniej umowy,
 • przebiegu zatrudnienia z możliwością podglądu szczegółowych danych wynikających z umowy
 • sposobach wypłaty
 • urzędach skarbowe i oddziały
 • swoich kwalifikacjach (np. odbytych szkoleniach BHP, PPOŻ, obsłudze wózka widłowego) wraz z kontrolą końca ważności kwalifikacji (np. prawo jazdy, uprawnienia kierowców zawodowych, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych), wykształceniu oraz kursach i szkolenia,
 • badaniach lekarskich z kontrolą ważności,
 • członkach swojej rodzinny z możliwością zgłoszenia członka rodziny poprzez wniosek,
 • nagrodach i karach,
 • wyposażeniu przypisanym do niego ( z podziałem na przedmiot i historię użytkowania),
 • zastępstwach na czas jego nieobecności

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to jeden z modułów Portalu HR, który zawiera informacje o warunkach i historii uczestnictwa pracownika w PPK. Pracownik w ramach serwisu może składać wnioski, np. dotyczące dodatkowych składek opłacanych z własnych środków. Dzięki obsłudze PPK w naszym systemie ERP informacje o składkach, zarówno pracownika, jak i pracodawcy prezentowane są również na wykresie co pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmu działania Pracowniczych Planów Kapitałowych w organizacji.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Zaangażuj pracowników w życie organizacji

Baza wiedzy

Dzięki bazie wiedzy pracownik w jednym miejscu ma możliwość odnalezienia w jednym miejscu przydatnych dokumentów, linków do zewnętrznych baz wiedzy, które posiada organizacja oraz instrukcji, regulaminów czy też wzorców dokumentów. Dzięki Portali HR pracownik może łatwo wyszukiwać i pobierać dokumenty z jednego miejsca.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Ogłoszenia

Portal pracowniczy pozwala na uruchomienie w programie firmowej tablicy ogłoszeń, na której swoje ogłoszenia może zamieszczać nie tylko dział HR, ale również wszyscy pracownicy organizacji. Ponadto ogłoszenia oraz wydarzenia mogą być dodawane do kalendarza firmowego dostępnego w Portalu HR według wybranych i ustalonych wcześniej kategorii.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Ulepszenia

Portal HR to nie tylko samoobsługa pracowników czy usprawnienie pracy menedżera czy całego działu HR – to także możliwość włączenia i zaangażowania pracowników w życie firmy a to wszystko dzięki Ulepszeniom. Ta funkcja portalu pracowniczego daje możliwość zgłaszania wniosków racjonalizatorskich, pomysłów czy też ulepszeń przez pracowników naszej organizacji. Propozycje mogą zostać następnie zweryfikowane przez wyznaczone osoby w organizacji, a te, które uzyskają najwyższe oceny wdrożone w naszej firmie.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Szybko udostępniaj najważniejsze informacje

Pulpit statowy

Do tej pory aby uzyskać informacje dotyczące ostatniego wynagrodzenia, złożyć wniosek urlopowy,  sprawdzić swoje dotychczasowe nieobecności czy też sprawdzić nieobecności swojego zespołu pracownik musiał szukać informacji w wielu miejscach lub szukał ich bezpośrednio w dziale kadr. Dzięki Portalowi HR i automatycznej obsłudze pracowników wizyta czy też wysłanie zapytania do działu HR nie jest konieczne. Portal pracowniczy umożliwia samodzielne i szybkie wyszukanie tych danych dzięki pulpitowi startowemu. Dodatkowo dzięki powiadomieniom dostępnym już z pulpitu startowego, pracownik, może zapoznać się z nowościami, zmianami czy z nadchodzącymi wydarzeniami w organizacji.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Wyszukiwanie

Ważnym elementem Portalu HR jest jego wyszukiwarka. Dzięki niej zarówno nowy, jak i obecny pracownik może w prosty sposób znaleźć odpowiedź na swoje pytanie i wykonać konkretną akcję. Wystarczy wpisać fragment tekstu a system automatycznie wyświetli mu podpowiedzi dotyczące jego zapytania.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Powiadomienia

Każdy pracownik, który loguje się do systemu otrzymuje automatycznie informację o nowych elementach, zmianach czy zaakceptowanym lub odrzuconym wniosku. Dzięki temu mamy pewność, iż nie przegapi on najistotniejszych informacji.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Kalendarz

Kalendarz jest elementem pulpitu startowego Portalu HR to w nim prezentowane są zarówno wydarzenia własne pracownika jak urlopy czy  zakończenie ważności kwalifikacji itp., jak i firmowe -  imprezy integracyjne, sportowe etc. Ta funkcja systemu obsługi pracowników pozwala w prosty i szybki sposób uzyskać informację o wydarzeniach w najbliższym czasie.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Akceptacja wniosków

Zdarza się, iż proces akceptacji wniosków w firmie, choć świetnie zorganizowany, trwa dłużej niż jego zakładany czas. Aby zmniejszyć ryzyko braku rozpatrzenia wniosku, w wymaganym terminie, każdy menedżer, już z poziomu startowego Portalu HR, otrzymuje powiadomienie o nowych wnioskach do akceptacji. Dzięki temu unikamy przestojów w organizacji a menedżer w jednym miejscu, w prosty i szybki sposób, może zaakceptować lub odrzucić wniosek lub zapoznać się z jego szczegółami.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Wspieraj działania swoich menedżerów

Warunki pracy zespołu

Przyznanie premii czy też zmiana warunków wynagrodzenia to proces wieloetapowy, który wymaga dostępu do pełnych informacji o siatce wynagrodzenia w naszej organizacji. Portal HR wspiera pracę menedżera, w podjęciu decyzji o ewentualnej zmianie uposażenia pracownika, poprzez prezentacje danych płacowych jego podwładnych w podziale na zespół bezpośrednich podwładnych, jak i pozostałych (podwładni kolejnych szczebli).

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Wnioski Premiowe

Dzięki naszemu systemowi menedżer w prosty i szybki sposób, na podstawie dostępnych danych może przyznać premie uznaniowe podległym pracownikom w ramach swojego budżetu.

Budżety, dysponenci premii oraz limity premiowe dla konkretnych działów definiowane są przez uprawnionego użytkownika z poziomu systemu ERP.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Nieobecności zespołu

Aby podjąć decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku urlopowego menedżer potrzebuje kompletu informacji o dostępności jego zespołu w określonym czasie. Dzięki naszemu rozwiązaniu wszystkie absencje i wnioski dotyczące niobecności, zarówno bezpośrednich podwładnych, jak i podwładnych niższego szczebla, są widoczne w jednym miejscu w forme z kalendarza. Dane te są odpowiednio oznaczone kolorami, zgodnie z dostępną legendą. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu menedżera, związanego z poszukiwaniem potrzebnych informacji, jak i uniknięcie ewentualnych przestojów w firmie wynikających z braku odpowiedniego zastępstwa pracownika.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Wyposażenie

Dzięki serwisowi do automatycznej obsługi pracowników menedżer zyskuje narzędzie, które pozwoli mu na szybkie zweryfikowanie wyposażenia przypisanego do podległych mu pracowników. Aplikacja Portal HR pozwala na przegląd danych w podziale rodzaje użytkowanego sprzętu, jak i samych użytkowników (Informacje o pracowników, przedmiocie oraz dacie przekazania) – dzięki temu menedżer może w łatwy sposób zweryfikować jakie wyposażenie jest wykorzystywane w zespole oraz kto je użytkuje.

Funkcjonalność dostępna dla systemów:

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

phone-call

Zadzwoń i umów się na prezentację

edit

Wypełnij formularz, odezwiemy się do Ciebie